Homeopathie bij kinderziektes

In december heb ik een nascholing over homeopathische begeleiding bij kinderziektes gevolgd. Hierin is uitgebreid behandeld welke homeopathische geneesmiddelen ingezet kunnen worden bij kinderen die een kinderziekte hebben. O.a. polio, kinkhoest, mazelen en de bof zijn aan de orde gekomen. Hoewel de meeste kinderziekten mild verlopen, kunnen er complicaties optreden die permanente schade veroorzaken of zelfs een dodelijke afloop tot gevolg hebben. Bij milde klachten is zowel medisch als homeopathisch ingrijpen niet nodig. Bij langdurige klachten en/of ernstige klachten is het van belang dat er snel en doeltreffend wordt ingegrepen. De bijscholing is er op gericht om een snelle en doeltreffende manier van handelen aan te leren. Homeopathie kan goed ingezet worden naast de reguliere medische zorg. Omdat in Barneveld af en toe een uitbraak is van kinderziektes, leek het me belangrijk om deze bijscholing te volgen.